Haber Detayı
20 Eylül 2019 - Cuma 14:47 Bu haber 1247 kez okundu
 
Otobüs ve Trambüslerdeki Reklam Alanları İhaleye Çıkıyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ tarafından Otobüs ve trambüslerdeki reklam alanları ihale yoluyla kiraya verilecek.
Gündem Haberi


Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre; muhtelif marka ve ebatlarda 100 adet otobüs ile 20 adet trambüslerin sağ ve sol yanları, arka tüm alan, tutamaklar, otobüslerde şoför arkası açılır kapanır çerçeveler ile otobüslerdeki 40 adet led TV ve 185 adet otobüs durağındaki orta cam alana reklam asılması / verilmesi işleri, Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecek.

 

25 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan ihale Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. Motaş Garajı Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

 

İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanını Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No: 4/3 Motaş Garajı Satın Alma Şefliğinden 300 TL karşılığında temin edebilirler.

 

İhaleye girecek olanların, tekliflerini en geç 25 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a kadar MOTAŞ’ın Satın Alma Şefliğine teslim etmeleri gerekiyor.

 

Öte yandan ihaleye katılmak isteyenler, www.motas.com.tr  adresinden İhale ilanını inceleyebilir veya doğrudan MOTAŞ Satın Alma Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilirler.

 

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MOTAŞ A.Ş.

 1. İdare: Motaş Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma İnşaat ve Taahhüt Proje ve Müşavirlik Turizm Telekominikasyon Tic. A.Ş.

Adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. Motaş Garajı No:4/3 Yeşilyurt/MALATYA

Tlf      : (422) 336 9501  

 

 1. İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:  Muhtelif marka ve ebatlarda 100 adet MOTAŞ otobüs ve standart marka ve ebatlarda 20 adet MOTAŞ Trambüs araçlarının sağ ve sol yan karoser ve Otobüs/Trambüs arkasının bütününe reklam uygulaması, afişlerin 185 adet otobüs duraklarındaki orta cam reklam yüzü alanlarına asılması, Otobüs ve Trambüs içi tutamaklara ve Otobüs şoför arkası açılır kapanır çerçevelere reklam uygulanması, Otobüs içi 40 adet led TV’ye reklam uygulaması işlerinin  kiraya verilmesi işleridir.
 2. İşin Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 3 yıldır.

 

 1. İhale Tarih ve Saati: 25/09/2019 Çarşamba günü saat: 10:00

 

 1. İhaleye Son Teklif Verme Tarih ve Saati: Tekliflerin en geç 25/09/2019 Çarşamba günü saat: 10:00’a kadar Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 Motaş Garajı Satın Alma Şefliği Yeşilyurt /Malatya adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 1. İhale Usulü: 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü (Arttırma)“ ile ihale edilecektir.

 

 1. İhalenin yapılacağı adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. Motaş Garajı Toplantı Salonu No:4/3 Yeşilyurt/MALATYA

 

 1. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Yer: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Şehir Mezarlığı Cad. No:4/3 Motaş Garajı Satın Alma Şefliği Yeşilyurt /Malatya

 

 1. İhale dokümanı satış bedeli: 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası)

 

 1. Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı: Bu iş için tahmin edilen 3 yıllık toplam muhammen bedel KDV hariç 1.270,000 (Bir Milyon İki Yüz Yetmiş Bin Türk Lirası) TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 38.100 (Otuz Sekiz Bin Yüz Türk Lirası)’dır.

 

 1. İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler:

 

A -  Kanuni İkametgahı olması.

B – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C - Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi vermesi.

a)            Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b)-Tüzelkişi olması halinde, tüzel siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c)-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D - İmza sirküleri vermesi.

a)-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b)-Tüzelkişi olması halinde tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye ‘de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin sirkülerinin bu tüzelkişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c)-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzelkişilerin her birinin  (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

 

E - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

F - Bu şartnamenin 7/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

G - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H- Şartname bedeli makbuzu (300 TL)

 

10- İhaleye Katılamayacak Olanlar:

A- 2886 sayılı kanunun değişik 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

Kaynak: (Bülten ) - Bülten Haberler Editör: Hidayet ÖZPOLAT
 
Etiketler: Otobüs, ve, Trambüslerdeki, Reklam, Alanları, İhaleye, Çıkıyor,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Arşiv
Modül 1


 

Haber Yazılımı